Privacystatement Pure Jute

 

Algemeen
Dit is het privacystatement van Pure Jute B.V. (hierna Pure Jute), gevestigd aan St.-Lambertusstraat 92, 5266 AH te Cromvoirt. Pure Jute is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacystatement. We achten jouw privacy van groot belang en zorgen ervoor dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de persoonsgegevens die je met ons deelt. In dit privacystatement lichten we toe hoe we dat doen. Bij vragen kun je contact met ons opnemen via info@purejute.com.

Welke gegevens verwerkt Pure Jute?
Alle hieronder genoemde gegevens worden door Pure Jute in een beveiligde, speciaal hiervoor ontwikkelde, database opgeslagen:

  • Gegevens van de contactpersoon/-personen/klanten/prospects, waaronder voor -en achternaam, post-/mail-/leveradres, website URL (indien van toepassing) en telefoonnummer(s).
  • Overige persoonsgegevens die je op eigen initiatief verstrekt bijvoorbeeld per e-mail/ telefonisch.
  • Gegevens die noodzakelijk zijn voor het betalingsverkeer.
  • Correspondentie aangaande offertes, bestellingen en gemaakte mockups/samples/geleverde producten.
  • Eventuele communicatie via social media (Facebook/LinkedIn/Twitter) via de chat -en berichtenfuncties van deze platformen.
  • Informatie die wij van social media providers ontvangen (Facebook/LinkedIn/Twitter). Dit is afhankelijk van jouw instellingen voor social media. Raadpleeg het privacystatement van desbetreffende providers indien je op de hoogte wilt zijn van de manier waarop deze bedrijven omgaan met jouw persoonsgegevens.
  • Informatie die verzameld kan worden bij het bezoeken van onze website, zoals de tijd en datum van de websitebezoeken, het IP-adres, doorverwijzende website, surfgedrag, cookies en vergelijkbare technologieën.

Met welke doel(en) verwerkt Pure Jute persoonsgegevens?
We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om contact te onderhouden en contact met je te kunnen opnemen als dit nodig (vb: bij productontwikkeling, afname van producten/diensten en tijdens de oriënterende fase voorafgaand).
  • Jouw betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen.
  • Om producten en diensten te leveren die je hebt afgenomen en je hierover te informeren.

Deelt Pure Jute gegevens met derden?
Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met businesspartners/derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden, dan wel het nakomen van gemaakte afspraken (vb: leveringen van producten door logistieke partners) en wanneer dit wettelijk verplicht is. Gegevens worden uitsluitend gedeeld met toestemming van jou. Met de bedrijven die in opdracht van Pure Jute handelingen uitvoeren t.b.v. levering producten en diensten hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Zo wordt de vertrouwelijkheid van jouw gegevens bewaakt.

Websites van derden
Op onze website tref je verwijzingen en hyperlinks naar websites die niet van Pure Jute zijn, websites van derden. Het privacystatement van Pure Jute is niet van toepassing op deze websites. Hiervoor kun je het privacystatement raadplegen van de betreffende websites.

Hoe lang bewaart Pure Jute persoonsgegevens?
De termijn dat we jouw gegevens bewaren is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld. Pure Jute bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig. Indien het doel is behaald, worden de persoonsgegevens vernietigd. Het vernietigen van persoonsgegevens houdt in dat de gegevens niet langer meer bestaan of niet langer meer bestaan in de bruikbare vorm.

Het blijven joúw gegevens
De gegevens die wij van jou verzamelen blijven van jou. Wil je precies weten welke persoonsgegevens we van jou in ons bezit hebben, dan kun je ons altijd vragen om een overzicht toe te sturen. Daarnaast is het mogelijk om jouw persoonsgegevens door Pure Jute te laten aanpassen, te wissen of over te dragen aan iemand anders. Stuur hiervoor een email naar info@purejute.com.

Beveiliging van persoonsgegevens
Pure Jute heeft de benodigde technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik, verlies en onbevoegde toegang.
Alle persoonsgegevens staan opgeslagen in een speciaal daarvoor bestemde en beveiligde database die uitsluitend bereikbaar is voor bevoegde medewerkers van Pure Jute.
Daarnaast zijn de servers en apparaten van onze medewerkers uitgerust met speciale beveiligingssoftware en versturen we jouw gegevens uitsluitend via beveiligde internetverbindingen (SSL). Dit kun je herkennen aan ‘https’ en een hangslotje in de adresbalk.

Wijzigingen privacystatement
Pure Jute actualiseert en optimaliseert haar diensten en adviseert dan ook om dit privacystatement te raadplegen als je op de hoogte wilt zijn en blijven van de meest actuele versie.

Versie 25 oktober 2018