Jute & Milieu

 

Wist je dat de jute plant (geslacht Corchorus) en de vezel jute:

  • een jaarlijks terugkerende natuurlijke energiebron met een hoge biomassaproductie is.
  • snel en overvloedig groeit met een hoge opname van CO2. 
  • de CO2 footprint zeer laag is:  dit wil zeggen dat de jute plant de lucht zuivert door opname van grote hoeveelheden CO2, het doet het broeikaseffect dus sterk afnemen. Een hectare jute planten consumeert ongeveer 15 ton CO2 vanuit de atmosfeer en levert tijdens het 100 dagen groeiseizoen ongeveer 11 ton zuurstof op! Studies laten zien dat de graad van CO2 opname door jute planten vele malen hoger is dan door bomen. (Inagaki, 2000)
  • de Water footprint laag is. In de moesson zaait men jute om het enorme vele regenwater te laten opnemen door de juteplant.
  • de ecologische footprint  laag is: de wortels van de jute plant spelen een vitale rol m.b.t. de vruchtbaarheid van de bodem in de vorm van micronutriënten en helpen bodemerosie voorkomen.
  • zorgt als "tussen oogst" voor een natuurlijke barrière tegen pest en ander ziekteverwekkers van de rijst- en aardappeloogsten. Gebruik van pesticiden is dus niet nodig!

 

Pure Jute®:  

Foodgrade gecertificeerd, dus  biologisch afbreekbaar en composteerbaar is zonder het milieu schade toe te brengen.

Cradle to Cradle mogelijk is. Dat wil zeggen hergebruik van de pure jute is mogelijk zonder kwaliteitsverlies van de jute. De kringloop is dan compleet.... en afval is voedsel.

Dat wil zeggen dat de Pure Jute zakken en de Pure Jute textiel hydrocarbonaat vrij zijn; er wordt Rice Bran Oil II (RBO II) gebruikt in plaats van Jute Batching Oil (JBO), zoals wel vaak gebruikt wordt in de Jute industrie. Goedgekeurd door I.O.C.C.C