Certificering

 

Wij zijn transparant over onze Indiase business partner, welke beschikt over alle belangrijke certificaten en labels, waarmee Pure Jute kan waarborgen dat haar geleverde producten eerlijk, echt en duurzaam zijn in de gehele keten. 

 

BSCI LOGO

BSCI-member: DBID no: 354756

 

fairtrade
Fairtrade/FLO is het keurmerk voor fair trade (eerlijke handel). Producten met dit keurmerk zijn geproduceerd en verhandeld onder eerlijke voorwaarden. De arbeidsnormen zijn gebaseerd op de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie ILO. Verder zijn er regels voor een kostendekkende minimumprijs, een toeslag op de wereldmarktprijs, voorfinanciering op de contracten, langdurige relaties en spelregels voor milieubeleid.

ecocertorganic_textile
Ecocert + Gots is een biologische certificering / keurmerk die zowel de productie als verwerking van de katoen controleert.

green_america
Green America's Green Business Network ™ is een gespecialiseerd Amerikaans bedrijvennetwerk met betrekking tot duurzaamheid.

sa_8000
SA 8000 is een social accountability standard. Met behulp van SA8000 kunnen de sociale omstandigheden binnen de onderneming of in de keten beheerst worden en kan de onderneming concreet invulling geven aan de 'people' invalshoek van Maatschappelijk Verantwoord ondernemen. SA8000 is een universele standaard voor alle bedrijven in alle landen en is gebaseerd op conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie ILO; de universele verklaring van de rechten van de mens; de VN conventie voor de rechten van kinderen. De SA8000 standaard bevat voorschriften met betrekking tot:

- Kinderarbeid

- Gedwongen arbeid

- Veiligheid en gezondheid

iso_9001
ISO 9001 is specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagement systeem wanneer een organisatie moet aantonen dat zij in staat is om op consistente wijze producten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Verder stelt zij zich ten doel om de klanttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen, met inbegrip van processen voor continue verbetering van het systeem.

icix
ICiX is een internationaal netwerk van bedrijven. Dit netwerk faciliteert de onmiddellijke uitwisseling van gevalideerde informatie tussen handelspartners met betrekking tot risicomanagement binnen dezelfde supply chain (integraal ketenbeheer).

sedex
Sedex is een ledenorganisatie voor bedrijven, die streven naar permanente verbetering van de ethische prestaties van hun supply chains (integraal ketenbeheer).

climatecare
Climate care is een systeem dat de uitstoot van CO2 helpt te verminderen. Dit doet men door de bedrijven te scannen op CO2uitstoot, advies te geven hoe men de CO2uitstoot kan reduceren en eventueel kan compenseren en/of de mogelijkheid aan te bieden om in carbon credits te handelen.

ISO 1400:2004
ISO 1400:2004 is certificering voor milieumanagementsystemen. De ISO 14001-norm is niet alleen een middel om te voldoen aan milieuwet- en regelgeving. Het is een management tool die helpt de milieudoelstellingen voor de organisatie te realiseren, het laat zien dat het bedrijf actief op zoek is naar verbeteringen op het gebied van milieu in het bedrijfsproces.

OHSAS 18001:2007
OHSAS 18001:2007 certificaat laat zien dat het bedrijf actief op zoek is naar verbeteringen op het gebied van arbeidsveiligheid. Het biedt de medewerkers, maar ook klanten, omwonenden, de overheid en overige betrokkenen, een extra waarborg dat het bedrijf gestructureerd omgaat met arbeidsbeveiliging binnen de organisatie. Ook is er aandacht voor de eisen uit de wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid.